HVAC Bulgaria  

Подмяна на отоплителна инсталация в жилищна сграда

19.07.2013   |   Начало»Експертно
Редактор
Пепа Петрунова
Пепа Петрунова
Пепа Петрунова Редактор
Пепа Петрунова

По повод запитване на наш читател за възможностите за подмяна на отоплителната инсталация в 14-етажна жилищна сграда в центъра на София, сп. ТД Инсталации и специализирания портал за ОВК HVAC-Bulgaria.com инициираха дискусия сред фирмите от ОВК бранша у нас. В следващите редове може да прочетете техните становища „за и против” централната топлофикация в градовете, както и алтернативите за отопление и БГВ с по-енергийноефективни инсталации. Мненията на фирмите са подредени по азбучен ред.

 

Фирма Аргеида:
Решение с инверторни термопомпи въздух-вода ще снижи разходите значително

Аргеида предлага като решение присъединяване към съществуващата инсталация на инверторни термопомпи въздух-вода. Те са изключително подходящи за отопление и БГВ, с гарантирана работа при ниски температури, енергиен клас А. Интелигентното управление на
инверторните термопомпи дава възможност за комбинация със слънчеви колектори, котли на ток, твърдо и течно гориво. Ние използваме предимствата на инверторната технология в изграждането на централизирани отоплителни и климатични системи въздух-вода като така
значително намаляме разходите за отопление и охлаждане  на сградите в сравнение с конвенционалните системи. Модулното свързване позволява изключване на модули или работа в режим stand-by, в зависимост от атмосферните условия, което допълнително
намалява разходите на енергия. Ние можем да изработим проект, като се съобразим с нуждите на сградата, и желанията и възможностите на клиента.


Фирма DVL Design:
Централната топлофикация е най-ефективното решение за отопление в градовете

Във връзка с откритата дискусия за централно топлофицирана сграда в София, която проучва възможностите за смяна на източника на топлоподаване, си позволявам да споделя моето принципно мнение, на база личен и европейски опит. Засега не е измислено нещо по-ефективно за отопление в градовете от централната топлофикация. Изграждането на такава обаче, изисква големи инвестиции. Неслучайно страните с висок стандарт като Швеция, Дания, Германия и др. продължават да развиват тези системи. София има шанса, че е със сравнително развита топлопреносна мрежа. Така че, не се отказвайте от този начин на  отопление по съвети на някои "големи специалисти" по алтернативно отопление.
Направете обаче следното:
• сменета вашата абонатна станция с нова съвременна такава;
• ако инсталацията ви е стара, сменете вертикалните щрангове за отопление и БГВ, а и всички хоризонтални тръбни връзки;
• сменете всички дограми и прозорци без изключение в сградата с нови енергоефективни;
• монтирайте регулиращи вентили на всички отоплителни тела. Може да изолзвате най-новата безжична технология регулатор-вентил "En Ocean" за всички или избрани от вас помещения. Тази система практически работи по ваше желание без допълнителна енергия;
• монтирайте на покрива на сградата, ако имате възможност, слънчеви колектори и система за БГВ със съответната автоматика за съвместна работа с АС;
• монтирайте качествени топломери или разпределители по радиаторите. Не е задължително да са с дистанционно отчитане.
• използването на външни, вътрешни щори и енергопестящи уреди и осветителни източници допълнително ще намали общия ви разход на енергия.

Фирма Кливенто:
Реализацията на един такъв проект е трудна, но не и невъзможна задача

На база нашия опит в изграждане и експлоатация на различни видове отоплителни системи, смятаме, че основният проблем с отоплението на сградата е това, че инсталацията е обща и отделните апартаменти не могат да се „отделят” и да ползват своя самостоятелна инсталация и да заплащат реално потребеното. Съществуващото положение е: неизолирани вертикални щрангове през всички апартаменти, множество тръби в подпокривно пространство и мазе, обща абонатна станция, общ топломер за отчитане на потребената енергия и общ водомер за топла вода. Известно е до какви проблеми води това - прогнозни дялове, които никой не разбира и още по- неразбираеми изравнителни сметки, кражби на енергия между съседите, чувство за несправедливост в сметките.
Има ли решение? Могат да се предложат няколко различни мерки, всяка, от които води до подобряване на състоянието. Кои от тях и дали всички да се приложат е въпрос на решение на етажната собственост след внимантелен разчет на размера на необходимата инвестиция и срока на откупуване.
Първа мярка: Нашето предложение изисква повече усилия от страна на живущите и на изпълнителите, но променя цялостната философия на инсталацията. Предлагаме: преработка на инсталацията от вертикален тип – с щрангове, в хоризонтален тип – с едно отклонение за всеки апартамент, разположено в стълбищната клетка, където се инсталира индивидуален топломер за съответния имот. Необходимо е да се демонтират всички съществуващи тръби - и в общите части, и вертикалните щрангове, и отклоненията за радиаторите; да се изработи нов проект за вътрешната отоплителна инсталация с оразмеряване на новите тръбни трасета и монтаж на новата инсталация. На практика в стълбищната клетка да се монтират само две главни тръби, положени в съвременна топлоизолация и от тях да се разклоняват изводите за всеки апартамент с монтиран топломер. От топломера е необходимо да се прокарат тръби (от полиетилен, полипропилен, мед или стомана по избор на живущите) до всеки радиатор на съответния имот - може под таван или ниско над перваза. Това неминуемо ще предизвика известни неудобства – пробиване на отвори в стени, строителни дейности за скриването им, наличие на видими тръби и т.н., но ползите са значително повече и инвестицията не е голяма.
Втора мярка: След промяна на инсталацията се изграждат и допълнителни изводи във всеки отделен имот с опция за включване на индивидуален източник на отопление. Така се дава възможност на отделния човек да реализира индивидуално отопление на жилището си независимо от общата инсталация. Нашият опит сочи, че хората имат различни предпочитания за това с какво да се отопляват според няколко критерия: желаният комфорт в жилището, сложността на уреда, удобната експлоатация, себестойността на произведената енергия и първоначалната инвестиция. Затова предлагаме няколко различни варианта:
- индивидуални стенни газови котли: кондензационни или традиционни (при наличие на газ в района). Предимства: не голяма инвестиция; лесна експлоатация; произвеждат и вода за битови нужди. Недостатъци: зависимост от наличие на газова линия в квартала, необходимост от изграждане на сградна газова инсталация, по- висока цена на енергията в сравнение с централното отопление
- камини на пелети. Предимства: умерена инвестиция; лесна реализация; могат да произвеждат и топла вода за битови нужди; необходим е не голям комин; притежават високо КПД. Недостатъци: зависимост на цената на топлинната енергия от сезонната цена на пелетите; обслужването е по- ангажиращо от това на газов котел.
- индивидуална термопомпа въздух-вода. Предимства: изключително ефективни, много ниска цена на получената топлинна енергия; възможност да произвежда и топла вода за битови нужди; при подходяща преработка на инсталацията може и да охлажда жилището; независимост на цената на енергията от външни фактори. Недостатъци: по- висока инвестиция, изисква възможност за външен монтаж.
Трета мярка: Смяна на топлоизточника за цялата сграда, т.е. подмяна на абонатната станция с друг топлоизточник, но само ако са предприети горните две мерки. В противен случай е безсмислено и води до задълбочаване на проблемите. Ако обаче инсталацията е преработена, тогава има смисъл да се предприемат мерки за проучване на алтернативни източници и анализ на себестойността на произвежданата от тях топлинна енергия, с цел пресмятане икономическия ефект и срока на възвръщане на инвестицията. При променена инсталация има справедливост при измерването и възможност за контрол на разхода на всеки. Общата инвестиция е по-ниска от тази за индивидуален топлоизточник, но остава неудобството за отчитане и разпределение на консумацията.
При реализация на третата мярка може да се добави и изграждане на соларна инсталация за битова гореща вода: слънчевите панели могат да се монтират на покрива, а бойлерите се инсталират в мазето за долните етажи и в таван - за високите. Това решение е със сравнително висока първоначална инвестиция, но при експлоатацията се отличава с ниски месечни разходи.
Реализацията на един такъв проект е трудна, но не и невъзможна задача.
КлиВенТо счита, че е важно да се търсят алтернативни решения на проблемите, не защото са алтернативни, а защото са решения!


Фирма LG Electronics:
Предлагаме термопомпена система с външно VRF тяло и хидрокит

LG предлага система за отопление на жилищни сгради, която може да замени съществуваща инсталация, използваща топла вода от ТЕЦ за отопление и битова гореща вода. С това решение може да се осигури отоплението и битовата гореща вода в сградата. Системата е термопомпена и се състои от външно VRF тяло и хидрокит. Използването на система на директно изпарение гарантира високата ефективност и тя може да достигне до 4,58 COP на външното тяло в зависимост от температурните условия на работа. Хидрокитът се състои от каскадна компресорна система, чрез която може да се затопли топлата вода с температура до 80 градуса. Мощността на един хидрокит е 25,2 kW като при по-големи мощности може да се използват повече от един хидро кит, които да работят в паралел и по този начин да се осигури необходимата мощност в една сграда. Основен плюс, освен високата ефективност, е и че няма да е необходимо да се разбива нищо допълнително по вътрешната инсталация на сградата тъй като хидрокитът може да осигури 80 градуса на водата по отоплителните кръгове и по този начин имаме пълна взаимозаменяемост. Съоръжението е с много ниско производство на CO2 което го прави едно не само ефективно но и екологично решение за крайния потребител.


Фирма Пестим Енергия:
Нашето предложение се базира на използването на панелите InfraHEAT

Централното топлозахранване е много добър и икономичен вариант, ако вътрешно отоплителната инсталация е направена така, че всеки собственик на жилище да може да контролира параметрите и количеството на получаваната топлоенергия и разбира се, да плаща само това, което е използвал.
Този вариант е възможен, ако щранг схемата е с добре изолирани вертикални клонове и захранването на всеки е индивидуално, най-добре с апартаментни абонатни станции. Разбира се, отоплителната инсталация във всяко жилище трябва да е с хоризонтална тръбна мрежа.
За съществуващи сгради с вертикални щрангове, преминаващи през всяко помещение, преработката на отоплителната инсталация е скъпо и много често, поради необходимостта от съобразяване с всички собственици на апартаменти – невъзможно решение.
Затова няма да разглеждаме варианти с общ топлоизточник, които налагат ползването на вътрешно отоплителна инсталация с общи части. Независимо колко е икономичен той (било то котел на пелети, биомаса, костилки, черупки, въглища, газ или ще се разчита на термопомпена уредба), проблемите са заложени в самия начин на топлоподаване към отделните жилища.
Нашето предложение се базира на използването на панелите InfraHEAT. Много хора вече лично са се убедили, че електрическото отопление може да бъде не само най-удобно и ефективно, но и икономично. Самият начин на отопление - чрез топлинни лъчи, разпределящи се равномерно в цялата стая, осигурява здравословен микроклимат в помещението и усещане за приятна, „мека” топлина. Точно както слънчевите лъчи затоплят земната повърхност, а тя затопля въздуха, така и топлинните лъчи от панела /дълговълнови!/ затоплят стените, пода, тавана и те от своя страна затоплят въздуха. Стените винаги са по-топли от въздуха. Той остава свеж, приятен за дишане, а човек се чувства комфортно, защото топлообменът между неговото тяло и околните стени е в нормални граници. Няма условия за образуване на конденз и мухъл!
Отоплителните уреди InfraHEAT не заемат място. Може да се монтират на тавана или на стената. Всеки може да избира между стандартните с рамка, черните и белите стъклени или огледални.
Тези отоплителни уреди могат да бъдат прецизно регулирани по мощност и време – да се отоплява само когато и където е необходимо и до точно зададена температура. Управлението на този процес може да е с индивидуални дигитални термостати. Това е по-достъпния като цена вариант. Управлението може да бъде и чрез система от „интелигентни“ електронни устройства. Освен че могат да бъдат предварително програмирани за всеки час от денонощието и за всеки ден от седмицата напред, за поддържане на максимална и минимална температура, те получават и обработват информация от въздушни и вградени в стените сензори. В резултат на всичко това отоплението се включва само до постигане на предварително зададените параметри, били те температура на въздуха в помещенията или температура на стените. Цената на „интелигентния” вариант за управление е такава, че е оправдана за по-големи жилища.
Залагането на InfraHEAT панелите позволява индивидуален подход към всеки отделен собственик на жилище. Не се налага да се съгласуват решенията на хора с различно виждане, различни финансови възможности, различни нужди. Решават се комплексно всички проблеми – всеки ползва колкото и когато иска, сметките за отопление са минимизирани.
За да бъдат сметките за отопление възможно най-ниски, задължително е да се вземат мерки за топлоизолация, както на външните стени, така и на междуетажните плочи, за да се осигури независимост на всяко жилище. Не трябва да се допуска „изтичане” на топлина нито навън, нито към съседните апартаменти. Препоръчваме използването на термокерамични покрития вместо латекс за таваните и външните стени /от вътрешна страна/. По същия начин е добре да се направят и стените, граничещи със стълбищната клетка или със съседни жилища, за които се знае, че не се отопляват.
За сигуряване на топла вода за битови нужди залагаме на слънцето, разбира се. По-конкретно на системите COMPACT, които съчетават предимствата на термосифонните и помпените системи. С минимална инвестиция може да се подсигури необходимата топла вода. Ако съществуващата инсталация за БГВ е в добро състояние, произведената от слънчевата система гореща вода ще се насочва директно към нея, през смесителни вентили, за да се избегне опасността от изгаряне от една страна /тeмпературата е над 80 °C/, а от друга – да се осигури една и съща температура за водата към отделните консуматори. Плащането на топлата вода /ако слънчевата система се направи с кредит Енергийна ефективност, месечната вноска към банката ще определя цената на кубичен метър топла вода; консумацията на вода ще се отчита с водомери, като отчитането на използваната вода ще е достатъчно точно, защото температурата на входящата вода ще е с една и съща.
Примерни суми, необходими за инвестиране – за отопление 1200/3600 лв./ап., за БГВ – 500-550/1740 лв./ап.


Фирма Viessmann:
За отоплението предлагаме газови кондензни котли или термопомпи въздух-вода

Като водещ немски производител на отоплителна техника, благодарение на разнообразната си продуктова програма, можем да предложим решения за всеки един конкретен случай, съобразявайки се с особеностите на сградите и индивидуалните отоплителни нужди на живущите. За 14-етажната жилищна сграда без да имаме пълната информация за ситуацията, можем да дадем като евентуални решения следните наши продукти:
• В случай, че регионът е газифициран, индивидуални стенни газови кондензни котли Vitodens 100-W, с висок коефициент на ефективност 108%, за отопление и битова гореща вода, с избор на топлинна мощност от 6,5 до 35 kW, в зависимост от топлинните нужди на всяко едно жилище.
• Индивидуални термопомпи въздух-вода Vitocal 200-S AWB-AC, сплит система с вътрешно и външно тяло, с отоплителна и охладителна функция, отоплителни мощности при режим А7/W35⁰C от 4,5 до 14,6 kW, висока ефективност поради висока стойност на коефициента на преобразуване СОР до 4,64.
• Обща соларна инсталация за производство на битова гореща вода, използвайки безплатната слънчева енергия, с плоски слънчеви колектори Vitosol 100-F, с абсорбираща площ 2,32 м².
При оглед на място бихме могли да допълним и конкретизираме най-ефективното решение за отопление и БГВ.

     
Източник: ТД Инсталации

Ключови думи: централна топлофикация   инверторни термопомпи   камини на пелети   Аргеида   DVL Design   Кливенто   LG Electronics   Пестим Енергия   Viessmann  

Област: Експертно  

Аристон
Подобни статии
HEXONIC
СТИКО БГ ООД

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ В ОБЛАСТТА НА ОВК
на специализирания портал HVAC-Bulgaria.com
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!


Последно от Експертно

Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg

Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта

© Copyright 2010 - 2024 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.

  ФИРМЕНА ПУБЛИКАЦИЯПродуктови офертиБраншови акцентБизнесИнвестицииВидео на седмицатаПроектиПредстоящоРеализацииСъбитиятаОбществени поръчки/ТърговеОбучения/СеминариЕкспертноТехнологииСтатииКариериОбяви за работа
 

ОЩЕ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА

IndustryInfo.BG

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...