HVAC Bulgaria  
Аристон

ВСИЧКО ЗА Alfa Laval: 187

Сортирай резултатите по: дата | точност

11.12.2023   |   Голямо медодобивно предприятие намали потреблението на гориво благодарение на сервизното обслужване на Alfa Laval

Голямо медодобивно предприятие намали потреблението на гориво благодарение на сервизното обслужване на Alfa Laval

Закупени са големи уплътнени пластинчати топлообменници на Alfa Laval, които повишават ефективността на преноса на топлина и позволяват повторното използване на отпадната топлина в производствения процес. Това допринася и за допълнително намаляване на въглеродния отпечатък на предприятието


01.12.2023   |   Alfa Laval разширява бизнеса си в областта на водородните технологии

Alfa Laval разширява бизнеса си в областта на водородните технологии

Alfa Laval също обяви, че ще изгради Център за иновации с фокус върху топлообменници и компоненти за електролизьори и горивни клетки, който да стимулира допълнително иновациите, научноизследователската и развойната дейност и тестването в тези области


13.11.2023   |   Как да повишим ефективността при охладителна верига с чилър

Как да повишим ефективността при охладителна верига с чилър

ОВК ...


30.10.2023   |   Alfa Laval Analytics – базирани на AI мониторинг и диагностика на състоянието

Alfa Laval Analytics – базирани на AI мониторинг и диагностика на състоянието

ОВК ...


09.10.2023   |   AlfaNova GL50 - топлообменник газ-течност за системи с горивни клетки

AlfaNova GL50 - топлообменник газ-течност за системи с горивни клетки

ОВК ...


18.09.2023   |   Използване на охладителни кули при охлаждане на центрове за данни

Използване на охладителни кули при охлаждане на центрове за данни

Охладителните кули се прилагат широко за разсейване на топлината от центровете за данни, чрез използването им в режим на свободно охлаждане, като байпас на основния чилър в охладителната система. Възможността за свободно охлаждане по време на продължителни периоди на студено време означава, че чилърът може да бъде изключен, като по този начин се спестяват значителни разходи


08.09.2023   |   Решения за свободно водно охлаждане в центрове за данни

Решения за свободно водно охлаждане в центрове за данни

Решение с използването на байпасна система на чилър спестява разходи и подобрява показателите PUE и CUE на инсталацията. Освен това спомага за покриване на нуждите от охлаждане през студените сезони, когато водоизточникът за свободно охлаждане има по-ниски температури от охладената вода в системата


18.08.2023   |   Как с възстановяване на отпадната топлина центровете за данни могат да се превърнат в доставчици на енергия

Как с възстановяване на отпадната топлина центровете за данни могат да се превърнат в доставчици на енергия

В един център за данни процесът на охлаждане е сред факторите, допринасящи в най-голяма степен за увеличаване на потреблението на електроенергия и на въглеродния отпечатък. Този проблем може да бъде решен чрез оползотворяването на тази енергия


03.08.2023   |   Предимства на решенията за течно охлаждане на центрове за данни от Alfa Laval

Предимства на решенията за течно охлаждане на центрове за данни от Alfa Laval

В световен мащаб се наблюдава тенденция на замяната на традиционните технологии за охлаждане със системи за течно охлаждане в центровете за данни


31.07.2023   |   Повишете енергийната ефективност на топлообменника си със съдействие от Alfa Laval

Повишете енергийната ефективност на топлообменника си със съдействие от Alfa Laval

ОВК ...


21.07.2023   |   Устойчиво използване на геотермална енергия с оптимизирани топлообменници на Alfa Laval

Устойчиво използване на геотермална енергия с оптимизирани топлообменници на Alfa Laval

Ключова роля в овладяването на ползите от геотермалната енергия имат топлообменниците, които осигуряват ефикасен топлообмен между идващата от земята топла вода и охладената при използването за отопление на парниците или други сгради вода


04.07.2023   |   Енергийноефективното охлаждане е от решаващо значение за устойчивото функциониране на центровете за данни

Енергийноефективното охлаждане е от решаващо значение за устойчивото функциониране на центровете за данни

Петър Стегел, изпълнителен директор на Alfa Laval за Югоизточна Европа, разказва за съвременните решения за повишаване на енергийната ефективност при центровете за данни


08.06.2023   |   Уебинар от поредицата Net-zero запознава с актуални решения за енергийна ефективност и устойчивост

Уебинар от поредицата Net-zero запознава с актуални решения за енергийна ефективност и устойчивост

В основата на бизнес предложенията на Alfa Laval за енергийния пазар стои устойчивостта, включваща три основни аспекта – енергийна ефективност, чиста енергия и затворен цикъл


02.06.2023   |   Предстои уебинар за енергоспестяващи технологии за ОВК системи

Предстои уебинар за енергоспестяващи технологии за ОВК системи

Лекторите са водещи експерти в енергийната област от Alfa Laval, които ще представят пред аудиторията нови решения и разработки, ценни идеи, насочени към постигане на рентабилност и устойчивост в индустрията


01.06.2023   |   Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през ЮНИ 2023 г.

Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през ЮНИ 2023 г.

УДОБНО И ИНФОРМАТИВНО! За първи път всички най-интересни уебинари и обучения в областта на индустрията – на едно място.


19.05.2023   |   Днес разполагаме с технологии за значително намаляване на потреблението на енергия и въглеродните емисии

Днес разполагаме с технологии за значително намаляване на потреблението на енергия и въглеродните емисии

Когато става въпрос за климатизация и термопомпи, енергийната ефективност заедно с изискванията за нови хладилни агенти с нисък GWP, са от съществено значение. Alfa Laval работи в тясно сътрудничество с клиенти и университети, за да ускори развитието


19.05.2023   |   Днес разполагаме с технологии за значително намаляване на потреблението на енергия и въглеродните емисии

Днес разполагаме с технологии за значително намаляване на потреблението на енергия и въглеродните емисии

Когато става въпрос за климатизация и термопомпи, енергийната ефективност заедно с изискванията за нови хладилни агенти с нисък GWP, са от съществено значение. Alfa Laval работи в тясно сътрудничество с клиенти и университети, за да ускори развитието


19.05.2023   |   Устойчиво, ефективно и безопасно отопление и охлаждане с пропан

Устойчиво, ефективно и безопасно отопление и охлаждане с пропан

Системата за отопление и охлаждане включва голям споен пластинчат топлообменник Alfa Laval AC1000, свързан към хидравличен охладителен кръг, и два идентични пластинчати топлообменника AC500, свързани към два отделни хидравлични нагревателни кръга


26.04.2023   |   Научете за предимствата, които получавате като партньор на Alfa Laval

Научете за предимствата, които получавате като партньор на Alfa Laval

В стремежа си да предложи най-доброто на клиентите, компанията разработи специална Партньорска програма, чиито цели са общ растеж и предоставяне на успешни решения на потребителите


12.04.2023   |   Нова стандартизирана линия пластинчати топлообменници Fast track

Нова стандартизирана линия пластинчати топлообменници Fast track

Fast track е първата стандартизирана линия пластинчати топлообменници, която гарантира бързи и енергийноефективни резултати, без да се прави компромис с качеството или жизнения цикъл


23.03.2023   |   Alfa Laval представи иновативно решение за охлаждане за периферни центрове за данни Cooling Pod

Alfa Laval представи иновативно решение за охлаждане за периферни центрове за данни Cooling Pod

Модулният контейнерен дизайн допринася и за увеличаване на гъвкавостта, позволявайки на потребителя да премества своите центрове при необходимост


17.03.2023   |   Енергийноефективни решения за охлаждане на центрове за данни от Alfa Laval

Енергийноефективни решения за охлаждане на центрове за данни от Alfa Laval

Компанията предлага иновативни решения на високо професионално ниво в областта на естественото охлаждане и спестяване на енергия в сървърни зали с произволен размер


01.03.2023   |   Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през МАРТ 2023 г.

Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през МАРТ 2023 г.

УДОБНО И ИНФОРМАТИВНО! За първи път всички най-интересни уебинари и обучения в областта на индустрията – на едно място.


28.02.2023   |   Нов инструмент на Alfa Laval помага за ефективното оползотворяване на отпадна енергия

Нов инструмент на Alfa Laval помага за ефективното оползотворяване на отпадна енергия

Инструментът е приложим за всеки един процес на технологично охлаждане, при който гореща технологична среда се охлажда посредством охладителна система


09.02.2023   |   Предстои ново онлайн събитие от поредицата Net-zero на Alfa Laval

Предстои ново онлайн събитие от поредицата Net-zero на Alfa Laval

Три са водещите теми – енергийна ефективност, чиста енергия и затворен цикъл на производство


01.02.2023   |   Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през ФЕВРУАРИ 2023 г.

Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през ФЕВРУАРИ 2023 г.

УДОБНО И ИНФОРМАТИВНО! За първи път всички най-интересни уебинари и обучения в областта на индустрията – на едно място.


17.01.2023   |   Устойчиви решения с уплътнени пластинчати топлообменници на Alfa Laval

Устойчиви решения с уплътнени пластинчати топлообменници на Alfa Laval

Възможности за повишаване на рентабилността и реализиране на икономии съществуват при експлоатацията и поддръжката на инсталации от типа на охладителни кули, при котли за гореща вода и пара, при чилъри, въздушни компресори


06.01.2023   |   Дългосрочно спестяване на енергия с иновативни решения на Alfa Laval

Дългосрочно спестяване на енергия с иновативни решения на Alfa Laval

По пътя към спестяване на енергия съществена роля имат използваните високоефективни разработки при топлообменниците, които спомагат за намаляване на потреблението на енергия и на въглеродния отпечатък при запазване на висока производителност и качеството на продукта


03.01.2023   |   Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през ЯНУАРИ 2023 г.

Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през ЯНУАРИ 2023 г.

УДОБНО И ИНФОРМАТИВНО! За първи път всички най-интересни уебинари и обучения в областта на индустрията – на едно място.


09.11.2022   |   Polaris Lighting доставя осветителни системи за международния изследователски комплекс FAIR

Polaris Lighting доставя осветителни системи за международния изследователски комплекс FAIR

FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) е международен изследователски комплекс – адронен ускорител, който ще използва антипротони и йони за извършване на изследвания в най-различни области на физиката и биологията


21.10.2022   |   Alfa Laval и Microsoft разработват съвместно дигитални решения за мониторинг на топлообменници

Alfa Laval и Microsoft разработват съвместно дигитални решения за мониторинг на топлообменници

Пример за успешното сътрудничество на двете компании е създаването на термокамера с изкуствен интелект, с помощта на която чрез мобилен телефон може да се отчете топлината


07.10.2022   |   Alfa Laval осигурява важни компоненти в системи с водородни горивни клетки при КПТЕ

Alfa Laval осигурява важни компоненти в системи с водородни горивни клетки при КПТЕ

Пластинчатият топлообменник "газ към течност" се открои като отличен избор за устройство за регенериране на отработената топлина поради компактния си дизайн, високата ефективност, изключително високата производителност и


26.09.2022   |   Увеличаване на капацитета на охлаждане с Alfa Laval HYAC DZ

Увеличаване на капацитета на охлаждане с Alfa Laval HYAC DZ

ОВК ...


16.09.2022   |   Индустриални топлообменници GPHE

Индустриални топлообменници GPHE

Многообразието на модели от серията GPHE позволява да се проектират и конфигурират инсталации както за приложения с относително прости режими


14.09.2022   |   Какви са предимствата на системата с нулево изпускане на отпадъчни води Alfa Laval ZLD

Какви са предимствата на системата с нулево изпускане на отпадъчни води Alfa Laval ZLD

В някои случаи се възстановяват ценни ресурси от отпадъците, с което се увеличават приходите от инсталацията


08.09.2022   |   Как функционира FlexFlow в топлообменниците Alfa Laval Packinox

Как функционира FlexFlow в топлообменниците Alfa Laval Packinox

Енергетика ...


05.09.2022   |   Уебинар за оползотворяване на топлината в промишлени процеси с Packinox+ на Alfa Laval

Уебинар за оползотворяване на топлината в промишлени процеси с Packinox+ на Alfa Laval

Packinox+ предлага оптимално решение за широкомащабно оползотворяване на топлина в промишлени процеси с висока температура и налягане


01.09.2022   |   Alfa Laval подготвя онлайн събитие за енергийната ефективност, чистата енергия и декарбонизацията

Alfa Laval подготвя онлайн събитие за енергийната ефективност, чистата енергия и декарбонизацията

Събитието ще представи някои от ключовите продукти и технологии на Alfa Laval, които биха могли да помогнат на компаниите да се справят с актуалните предизвикателства в отделните сектори


01.09.2022   |   Високопроизводително сепариране с декантерните центрофуги на Alfa Laval

Високопроизводително сепариране с декантерните центрофуги на Alfa Laval

Намиращите се в корпуса на центрофугата прегради насочват разделените фази в правилния път на потока и предотвратяват всеки риск от кръстосано замърсяване


31.08.2022   |   Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през СЕПТЕМВРИ 2022 г.

Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през СЕПТЕМВРИ 2022 г.

УДОБНО И ИНФОРМАТИВНО! За първи път всички най-интересни уебинари и обучения в областта на индустрията – на едно място.


19.08.2022   |   Технологични решения за зелен водород в портфолиото на Alfa Laval

Технологични решения за зелен водород в портфолиото на Alfa Laval

Зеленият водород намира приложения като гориво в транспорта, за производство на енергия, за осигуряване на отопление в преработващата промишленост


16.08.2022   |   Декантерни центрофуги i-DW

Декантерни центрофуги i-DW

Иновативният дизайн, включващ патентовани решения, се характеризира с изцяло затворени технологични секции


15.08.2022   |   Високоефективно охлаждане с топлообменниците газ - течност на Alfa Laval

Високоефективно охлаждане с топлообменниците газ - течност на Alfa Laval

ОВК ...


11.08.2022   |   Alfa Laval с поредно онлайн събитие Net-zero

Alfa Laval с поредно онлайн събитие Net-zero

Темите в програмата ще бъдат презентирани в следните четири панела: енергийна ефективност; чиста енергия; затворен цикъл; обобщение и заключение.


03.08.2022   |   Пречистване на води, замърсени с микропластмаса, с технология на Alfa Laval

Пречистване на води, замърсени с микропластмаса, с технология на Alfa Laval

В хода на проекта изследователите констатират, че мембраните на Alfa Laval ефективно премахват този невидим замърсител в отпадъчните води


29.07.2022   |   Осигуряване на устойчиво, ефективно и безопасно отопление и охлаждане с пропан и топлообменници на Alfa laval

Осигуряване на устойчиво, ефективно и безопасно отопление и охлаждане с пропан и топлообменници на Alfa laval

В резултат, проектираната термопомпена система е с голям капацитет и може да достави необходимите 550 kW в компактна конструкция


28.07.2022   |   Новото решение на Alfa Laval за съхранение на възобновяема енергия

Новото решение на Alfa Laval за съхранение на възобновяема енергия

Енергетика ...


21.07.2022   |   Решения за климатизация и термо помпи

Решения за климатизация и термо помпи

Уплътнените пластинчати топлообменници с много прецизен температурен режим намират приложение в отоплителни или охлаждащи системи за


18.07.2022   |   Декантерна центрофуга за утайки ALDEC G3 VecFlow™

Декантерна центрофуга за утайки ALDEC G3 VecFlow™

Уникалната зона за захранване VecFlow™ минимизира турбуленцията и намалява консумацията на енергия с до 30% в сравнение с традиционните декантери


14.07.2022   |   Концепцията "Нулеви емисии" – невидимата революция от Alfa Laval

Концепцията "Нулеви емисии" – невидимата революция от Alfa Laval

Енергетика ...


07.07.2022   |   Alfa Laval и SSAB обединяват усилия за производството на топлообменник без използване на изкопаеми горива

Alfa Laval и SSAB обединяват усилия за производството на топлообменник без използване на изкопаеми горива

Целта е първото изделие от стомана, произведена с екологично чист водород, да бъде готово през 2023 г.


04.07.2022   |   Лентов гравитационен сгъстител AS-H

Лентов гравитационен сгъстител AS-H

Ниската консумация на енергия и полимери и безпроблемната надеждна работа на машината осигуряват значително намаляване


30.06.2022   |   Alfa Laval за предимствата на сертифицирането от AHRI

 Alfa Laval за предимствата на сертифицирането от AHRI

Уредите, които са със сертификат от AHRI, се тестват от независима лаборатория, за да се определи доколко те отговарят на един или повече стандарти или спецификации


28.06.2022   |   Alfa Laval PCHE HyBloc TM ефективно решение за зарядни станции с водород

Alfa Laval PCHE HyBloc TM ефективно решение за зарядни станции с водород

Енергетика ...


20.06.2022   |   Енергийноефективните решения за охлаждане на Alfa Laval отговарят на изискванията на съвременната индустрия

Енергийноефективните решения за охлаждане на Alfa Laval отговарят на изискванията на съвременната индустрия

Alfa Laval разработва строго стандартизирани гами и ги класифицира по номера на артикули, за да улесни лесния избор и бързата доставка


17.06.2022   |   Мембранен модул на Alfa Laval MBR – ефикасният избор за пречистване на отпадъчни води

Мембранен модул на Alfa Laval MBR – ефикасният избор за пречистване на отпадъчни води

ВиК ...


14.06.2022   |   Регенератор за отработени газове Alfa Laval Micro

Регенератор за отработени газове Alfa Laval Micro

Тайната е във възстановяването на енергията, загубена като топлина на отработените газове


13.06.2022   |   Централно отопление от Alfa Laval

Централно отопление от Alfa Laval

Компактните пластинчати топлообменници и отоплителни системи на Alfa Laval са ключови компоненти в мрежата за централно отопление


07.06.2022   |   Системи за пречистване на баластни води Alfa Laval PureBallast 3

Системи за пречистване на баластни води Alfa Laval PureBallast 3

Основният компонент на модулната система е подобрен UV реактор, в който се извършва дезинфекционната обработка


06.06.2022   |   Доказана технология за биобазирани производствени процеси

Доказана технология за биобазирани производствени процеси

ОВК ...


02.06.2022   |   Alfa Laval предлага устойчиви решения за декарбонизация

Alfa Laval предлага устойчиви решения за декарбонизация

Необходима е комбинация от иновативни технологии и горива, за да се обърне посоката на настоящата тенденция на нарастване на концентрацията на отделяния в атмосферата въглероден диоксид


25.05.2022   |   Мембранни клапани Unique DV-ST UltraPure

Мембранни клапани Unique DV-ST UltraPure

Компактната и лека конструкция включва висококачествени корпуси, надеждни мембрани, сигурни задвижващи механизми


23.05.2022   |   Промишлени уплътнени пластинчати топлообменници

Промишлени уплътнени пластинчати топлообменници

Топлообменниците от високопроизводителната Industrial line разполагат с характеристики, които ги превръщат в ефективни и надеждни уреди, които са лесни за обслужване и поддръжка през целия им жизнен цикъл


18.05.2022   |   Устойчиви решения за когенерация

Устойчиви решения за когенерация

Топлообменниците, използвани в когенерационните инсталации, имат съществена роля за увеличаване на ефективността


16.05.2022   |   Решения за охлаждане от Alfa Laval

Решения за охлаждане от Alfa Laval

Alfa Laval предлага решения за големи проекти като комфортно охлаждане на небостъргачи


11.05.2022   |   Центробежни помпи

Центробежни помпи

Характеризират се с висока ефективност, продължителна безотказна работа, щадящо боравене с продуктите, икономия на енергия, лесна поддръжка и ниски общи разходи


09.05.2022   |   Двуходов уплътнен пластинчат топлообменник от Alfa Laval

Двуходов уплътнен пластинчат топлообменник от Alfa Laval

ОВК ...


05.05.2022   |   Alfa Laval с широко портфолио от топлинни и сепарационни технологии за зелен водород

Alfa Laval с широко портфолио от топлинни и сепарационни технологии за зелен водород

Koмпанията присъства както в производството, така и в съхранението с уникални решения за компресия и охлаждане, както и иновативни заварени топлообменници за станции за презареждане с гориво


28.04.2022   |   Топлообменници OLMI

Топлообменници OLMI

Подходящи са за химическата промишленост, производството на нефт и газ и електроцентралите


21.04.2022   |   Механичен парен компресор ORCA Offshore

Механичен парен компресор ORCA Offshore

Системата изисква само електричество за поддържане на дестилационния процес и е по-стабилна от другите технологии на пазара


18.04.2022   |   Пластинчати топлообменници серия GL

Пластинчати топлообменници серия GL

Революционната нова конструкция се справя с много високи температури при много голям пад на налягането


14.04.2022   |   Решения за горивните клетки на бъдещето от Alfa Laval

Решения за горивните клетки на бъдещето от Alfa Laval

През следващите години очакваме горивните клетки да се използват за всичко – от разпределено електрозахранване до генериране на енергия за нарастващия сектор на центровете за данни


11.04.2022   |   Решения за интелигентно отопление от Alfa Laval

Решения за интелигентно отопление от Alfa Laval

Решенията на Alfa Laval насърчават интелигентното използване на енергия независимо от източника на топла вода


07.04.2022   |   Третично пречистване на отпадъчни води

Третично пречистване на отпадъчни води

Сред решенията на компанията са високоефективният текстилен филтър AS-H Iso-Disc, който улавя твърди частици, за да произвежда филтрат с качество за повторна употреба в непрекъснат работен процес


04.04.2022   |   Охлаждане на центрове за данни

Охлаждане на центрове за данни

Alfa Laval е доверен партньор на IT индустрията от десетилетия, като работи с клиенти за проектиране на надеждни и екологични системи за охлаждане на центрове за данни


31.03.2022   |   Как технологиите на Alfa Laval помагат в борбата с недостига на чиста питейна вода

Как технологиите на Alfa Laval помагат в борбата с недостига на чиста питейна вода

Технологии като системи за пречистване на вода и водоефективни инсталации биха могли да играят ключова роля за гарантиране, че всеки получава достъп до количеството питейна вода, от която се нуждае


24.03.2022   |   Производство на енергия от биомаса и твърди битови отпадъци

Производство на енергия от биомаса и твърди битови отпадъци

Нарастването на потреблението на чиста, възобновяема енергия от биомаса изисква надеждни и ефективни технологии за процеси като газификация и директно изгаряне


21.03.2022   |   Пластинчати топлообменници BaseLine

Пластинчати топлообменници BaseLine

Пластинчатите топлообменници с уплътнение от серията BaseLine се предлагат в четири различни типоразмера (Base 3, 6, 10 и 11) и работят с различни типове пластини, за да осигурят оптимална работа за вашите млечни продукти, храни или напитки


17.03.2022   |   Оптимизирайте декантерните центрофуги и спестете разходи чрез проверка на производителността от Alfa Laval

Оптимизирайте декантерните центрофуги и спестете разходи чрез проверка на производителността от Alfa Laval

ВиК ...


14.03.2022   |   Как работят уплътнените пластинчати топлообменници

Как работят уплътнените пластинчати топлообменници

Физическият дизайн на уплътнения пластинчат топлообменник позволява лесно почистване и модифициране на капацитета чрез добавяне или отстраняване на пластини


10.03.2022   |   Енергийна ефективност при нефтохимическата преработка

Енергийна ефективност при нефтохимическата преработка

Преките емисии на CO2 от първичното химическо производство възлизат на 7% от общите емисии на CO2 в света. Поради това енергийната ефективност при нефтохимическата преработка е от решаващо значение и за ускоряване на глобалната устойчивост


07.03.2022   |   Какво съветват експертите на Alfa Laval при избора на ОВК решение

Какво съветват експертите на Alfa Laval при избора на ОВК решение

Запоените топлообменници, дори по-дългите или по-високи модели, работят с вътрешна разпределителна система, която разпределя хладилния агент по всички канали. Тези разпределители трябва да имат специална геометрия, често с малки проходи и камери


01.03.2022   |   Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през МАРТ 2022 г.

Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през МАРТ 2022 г.

УДОБНО И ИНФОРМАТИВНО! За първи път всички най-интересни уебинари и обучения в областта на индустрията – на едно място.


28.02.2022   |   Споени пластинчати топлообменници газ-към-течност GLX

Споени пластинчати топлообменници газ-към-течност GLX

Гамата разполага с конструкция за напречен поток, която позволява високи скорости на потока от страната на газа, която е проектирана с напълно отворени входове и изходи


24.02.2022   |   Преработка на утайки от отпадъчни води

Преработка на утайки от отпадъчни води

Портфолиото на Alfa Laval включва барабанни сгъстители ALDRUM, лентови сгъстители AS-H и декантиращи центрофуги Aldec G3 за сгъстяване на утайки


21.02.2022   |   Надеждни ОВК и хладилни решения

Надеждни ОВК и хладилни решения

Енергийната ефективност и изискванията за хладилни агенти с нисък потенциал на глобално затопляне са от съществено значение що се отнася до климатизацията и термопомпите


17.02.2022   |   Преход към чиста енергия с решенията на Alfa Laval

Преход към чиста енергия с решенията на Alfa Laval

Alfa Laval разработи широка гама от усъвършенствани технологии за топлообмен и сепарация, които вече се използват, за да позволят преминаването към по-чисто бъдеще на енергията


07.02.2022   |   Инсталации за биологично пречистване на отпадъчни води с активна утайка

Инсталации за биологично пречистване на отпадъчни води с активна утайка

Alfa Laval предлага гъвкави конфигурации, гъвкавост на процеса – пълна смес от активна утайка, SBR или MBR системи, непрекъснат или периодичен процес, налични гаранции за процеса и др.


07.02.2022   |   5 причини да използвате пластинчато-рамкови топлообменници вместо кожухотръбни

5 причини да използвате пластинчато-рамкови топлообменници вместо кожухотръбни

Пластинчатите топлообменници са до пет пъти по-ефикасни от кожухотръбните конструкции с температури на подхода, близки до 1°F (17°C)


03.02.2022   |   Кондензатори AlfaCond

Кондензатори AlfaCond

Със своята компактна конструкция AlfaCond са лесни за монтаж там, където пространството е от решаващо значение


24.01.2022   |   Топлообменници серия CB

Топлообменници серия CB

Подходящи са за обекти с високи изисквания, където пространството е ограничено


20.01.2022   |   Иновативни решения за топлообмен и сепарация при преработката на етанол и биодизел

Иновативни решения за топлообмен и сепарация при преработката на етанол и биодизел

За икономически ефективното производство на етанол и биодизел от жизненоважно значение са технологиите, които стимулират по-ефективното и отговорно използване на енергията и възстановяването на страничните продукти


17.01.2022   |   Топлообменници AlfaNova

Топлообменници AlfaNova

Производственият процес с дифузионно спояване на AlfaNova осигурява по-здраво укрепване на пакета пластини, което на свой ред гарантира по-висока степен на устойчивост на налягане от предлаганата от съпоставими технологии


13.01.2022   |   Пречистване на промишлени и отпадъчни води

Пречистване на промишлени и отпадъчни води

Тъй като промишлените процеси използват значителни количества вода, преминаването към кръгов модел означава първо да се разбере как тази вода може да бъде спестена и използвана повторно, а след това да се инвестира в методи, които позволяват да използвате повторно, да рециклирате или да извличате вторични продукти от нея


10.01.2022   |   Серия топлообменници AC

Серия топлообменници AC

Alfa Laval са проектирали специално серията АС за приложения за климатизация/охлаждане и приложения с термопомпа


20.12.2021   |   Възможност за по-добра топлинна ефективност с CurveFlow от Alfa Laval

Възможност за по-добра топлинна ефективност с CurveFlow от Alfa Laval

ОВК ...


16.12.2021   |   Декантерни центрофуги

Декантерни центрофуги

Изпъкват спрямо конкуренцията с разделяне, което е високопроизводително и води до извлечени/пречистени продукти с превъзходно качество и по-висока търговска стойност


13.12.2021   |   Технология Five-Point от Alfa Laval за улеснена поддръжка на пластинчати топлообменници

Технология Five-Point от Alfa Laval за улеснена поддръжка на пластинчати топлообменници

ОВК ...


09.12.2021   |   Топлообменници Compabloc

Топлообменници Compabloc

Проектирани са за отлична надеждност и производителност при тежки условия с 3 – 5 пъти по-висока топлинна ефективност от традиционните кожухотръбни решения


06.12.2021   |   Споени пластинчати топлообменници DOC

Споени пластинчати топлообменници DOC

С подсилена фланцова връзка, която издържа на високи вибрации, топлообменниците DOC могат надеждно да се справят с тежките механични натоварвания, които съпътстват двигателите и хидравличните приложения


29.11.2021   |   Запоени плоски топлообменници

Запоени плоски топлообменници

Всеки топлообменник е проектиран за оптимизиране на работния режим и притежава множество уникални функции, които осигуряват както отлична топлопроизводителност, така и максимална надеждност


22.11.2021   |   Alfa Laval предлага най-широкото портфолио от пластинчати топлообменници

Alfa Laval предлага най-широкото портфолио от пластинчати топлообменници

Широката гама от пластинчати топлообменници на Alfa Laval с уплътнение поставя нови пазарни стандарти за ефективност, надеждност и обслужване


18.11.2021   |   Alfa Laval предлага експертен опит и пълна гама от решения за пречистване на отпадъчни води

Alfa Laval предлага експертен опит и пълна гама от решения за пречистване на отпадъчни води

Решенията на компанията увеличават максимално повторната употреба на водата, превръщат отпадъците в стойност и редуцират консумацията на енергия и генерирането на отпадъци


15.11.2021   |   Alfa Laval – вашият партньор за отопление и охлаждане

Alfa Laval – вашият партньор за отопление и охлаждане

Фирмата има богат опит в работата с местни и международни монтажници, изпълнители, създатели на системи, производители на оригинално оборудване, дистрибутори и търговци на едро на търговските и индустриалните пазари


11.11.2021   |   Alfa Laval предлага изпитани решения за оптимизация на процесите в рафинерии за суров нефт

Alfa Laval предлага изпитани решения за оптимизация на процесите в рафинерии за суров нефт

Всяка година инсталираните пластинчати топлообменници на Alfa Laval спестяват на рафинериите 54 TWh енергия в сравнение с това, което биха консумирали с по-малко ефективни, конвенционални топлообменници


31.05.2021   |   ТП на НОИ - Пловдив търси изпълнител за абонаментна поддръжка на климатични инсталации

ТП на НОИ - Пловдив търси изпълнител за абонаментна поддръжка на климатични инсталации

Прогнозната стойност на поръчката е 19 000 лв. без ДДС


30.11.2020   |   ТП на НОИ - Пловдив търси изпълнител за абонаментна поддръжка на климатици

ТП на НОИ - Пловдив търси изпълнител за абонаментна поддръжка на климатици

Прогнозната стойност на поръчката е 16 000 лв. без ДДС


24.11.2020   |   Festo автоматизира целия производствен процес в Alfa Car

Festo автоматизира целия производствен процес в Alfa Car

Компанията подбира над 200 сферични вентила от различни производители, включително местни


02.09.2019   |   Китайският производител на електробуси Alfa Bus с интерес за инвестиции у нас

Китайският производител на електробуси Alfa Bus с интерес за инвестиции у нас

Компанията е първият сертифициран китайски производител на електробуси от Европейския съюз и е единственият получил европейски сертификат за всичките му компоненти


07.07.2017   |   Крисметал търси инженер

Крисметал търси инженер


27.06.2016   |   ТП на НОИ – Пловдив обяви търг за абонаментна поддръжка на климатична техника

ТП на НОИ – Пловдив обяви търг за абонаментна поддръжка на климатична техника

Прогнозната стойност на поръчката е 12 500 лв.


02.03.2016   |   Alfa Laval разширява центъра си за тестване и обучения в Аалборг

Alfa Laval разширява центъра си за тестване и обучения в Аалборг

Центърът за обучение на Alfa Laval ще стане пет пъти по-голям от сегашните си размери


24.02.2016   |   Alfa Laval доставя топлообменници на рафинерия в Русия

Alfa Laval доставя топлообменници на рафинерия в Русия

В рамките на поръчката Alfa Laval ще достави компактни топлообменници за подгряване на суров петрол в различни етапи от процеса на рафиниране


20.01.2016   |   Alfa Laval доставя широка гама решения за производство на топлинна енергия

Alfa Laval доставя широка гама решения за производство на топлинна енергия

Портфолиото на Alfa Laval включва херметични топлообменници, заварени топлообменници, охладители, филтри, разделителни технологии, промишлени котли, топлообменници за оползотворяване на отпадна топила


13.01.2016   |   Alfa Laval доставя топлообменници на нефтохимически завод

Alfa Laval доставя топлообменници на нефтохимически завод

Поръчката за направление "Energy & Process" е на стойност над 18,3 млн. евро


06.01.2016   |   Alfa Laval доставя въздушни охладители на електроцентрала в САЩ

Alfa Laval доставя въздушни охладители на електроцентрала в САЩ

Въздушните охладители на Alfa Laval ще се използват за охлаждане на смазочното масло в газовите турбини


16.12.2015   |   Alfa Laval доставя компактни топлообменници за съоръжение за втечнен природен газ

Alfa Laval доставя компактни топлообменници за съоръжение за втечнен природен газ

Топлообменниците ще допринесат за повишаване енергийната ефективност на системата


09.12.2015   |   Alfa Laval ще провежда отворени образователни курсове за морския отрасъл

Alfa Laval ще провежда отворени образователни курсове за морския отрасъл

Широкоспектърните, клиентски ориентирани обучения, като алтернатива на специализираните курсове за конкретни клиенти, ще се провеждат в офиса на Alfa Laval в Тумба, Швеция


02.12.2015   |   Alfa Laval с нов президент и главен изпълнителен директор

Alfa Laval с нов президент и главен изпълнителен директор

Ериксън официално ще поеме длъжността от 1 март 2016 г.


18.11.2015   |   Alfa Laval доставя захранващи системи за нефтени платформи в Северно море

Alfa Laval доставя захранващи системи за нефтени платформи в Северно море

Поръчката за направление "Marine & Offshore pumping systems" на компанията е на стойност приблизително 10,7 млн. евро


11.11.2015   |   Центробежни сепаратори AlfaPure

Центробежни сепаратори AlfaPure

Гамата AlfaPure от Alfa Laval включва центробежни сепаратори, специално пригодени за отстраняване на масла, мазнини и твърди частици от течности на водна и маслена основа


04.11.2015   |   Alfa Laval представи по-компактна версия на системата PureNOx

Alfa Laval представи по-компактна версия на системата PureNOx

Системата PureNOx Prime e по-компактна и икономична от предшественика си и осигурява по-голямо конкурентно предимство на EGR технологията


28.10.2015   |   Alfa Laval доставя решения за охлаждане на преобразуватели на енергия

Alfa Laval доставя решения за охлаждане на преобразуватели на енергия

При трансформаторите решенията на Alfa Laval поддържат ниска температура на маслото при постоянно или върхово електрическо натоварване


21.10.2015   |   Решения за двигателостроене

Решения за двигателостроене

Системите, оборудването и услугите на компанията обхващат всичко от критичните до по-леките дейности


13.10.2015   |   Alfa Laval с 45-годишен опит в доставките на решения за ядрената енергетика

Alfa Laval с 45-годишен опит в доставките на решения за ядрената енергетика

Компанията предлага и широка гама от решения за повишаване на ефективността на охлаждането, кондензацията, подгряването и пречиствателните системи


12.10.2015   |   Alfa Laval представи технология за нискоскоростно охлаждане в центрове за данни

Alfa Laval представи технология за нискоскоростно охлаждане в центрове за данни

Нискоскоростната вентилация (LSV) предоставя оптимален въздушен поток и премахва ефекта на Вентури, който води до разлики в налягането на въздуха


30.09.2015   |   Alfa Laval доставя оборудване за нефтохимичен завод

Alfa Laval доставя оборудване за нефтохимичен завод

Поръчката включва доставка на различни видове газови котли, който ще бъдат внедрени в процесна линия на предприятие за производство на амоняк


26.08.2015   |   Alfa Laval доставя котелни модули за FPSO съоръжение

Alfa Laval доставя котелни модули за FPSO съоръжение

Котелните модули ще бъдат интегрирани в системата за производство на електроенергия на FPSO съоръжението


12.08.2015   |   Alfa Laval отчита рекордни нетни продажби за второто тримесечие на 2015 г.

Alfa Laval отчита рекордни нетни продажби за второто тримесечие на 2015 г.

За периода от 1 април до 30 юни компанията е осъществила продажби на стойност 1,1 млрд. евро, а оперативните маржини са достигнали 17,9%


22.07.2015   |   Alfa Laval доставя система за пречистване на вода на MAN Diesel & Turbo

Alfa Laval доставя система за пречистване на вода на MAN Diesel & Turbo

PureNOx предпазва от натрупването на сажди и съединения, получени от отработените газове, които разяждат двигателя


15.07.2015   |   Alfa Laval доставя помпи за нефтените платформи на Statoil

Alfa Laval доставя помпи за нефтените платформи на Statoil

В рамките на проекта четири нефтени платформи на Statoil в нефтеното находище Johan Sverdrup ще бъдат снабдени с противопожарни помпи


10.07.2015   |   Alfa Laval представи пластинчат топлообменник с уникална конструкция

Alfa Laval представи пластинчат топлообменник с уникална конструкция

Заради компактните си размери DuroShell е идеален за инсталация в нови и съществуващи производствени линии, когато се налага да се повиши капацитетът им при ограничено пространство в помещението.


08.07.2015   |   Алфа Лавал придобива фирма за следпродажбено обслужване

Алфа Лавал придобива фирма за следпродажбено обслужване

Споразумението се осъществява в рамките на стратегията на Алфа Лавал за придобиване на фирми, които допълват съществуващата дейност на компанията със своите продукти, географско разположение или с нови канали за продажба


01.07.2015   |   Alfa Laval доставя топлообменници за над 10,8 млн. евро на китайско топлофикационно дружество

Alfa Laval доставя топлообменници за над 10,8 млн. евро на китайско топлофикационно дружество

Обществената поръчка обхваща доставка и монтаж на топлообменниците в топлофикационна мрежа, управлявана от едно от най-големите районни топлофикационни дружества в Китай


17.06.2015   |   Кондензатори с въздушно охлаждане и сухи течностни охладители

Кондензатори с въздушно охлаждане и сухи течностни охладители

Иновативният дизайн на топлообменниците осигурява отличен топлинен пренос при минимален обем на флуида благодарение на новото оребрено набраздяване, комбинирано с гладки тръби.


10.06.2015   |   Цилиндрични топлообменници Cetecoil и Cetetube

Цилиндрични топлообменници Cetecoil и Cetetube

Cetecoil е изработен от пластини от неръждаема стомана, съединени в спирала около централно ядро, разположено в корпус от неръждаема или въглеродна стомана.


03.06.2015   |   Изцяло заварени топлообменници AlfaDisc, AlfaRex и Compabloc

Изцяло заварени топлообменници AlfaDisc, AlfaRex и Compabloc

Alfa Laval предлага три различни типа изцяло заварени топлообменници за работа при висока температура и налягане.


20.05.2015   |   Топлообменници Alfa Nova с дифузно споени пластини

Топлообменници Alfa Nova с дифузно споени пластини

Alfa Nova е напълно нов тип пластинчат топлообменник – първият в света, изцяло изработен от неръждаема стомана.


13.05.2015   |   Алфа Лавал инсталира пластинчат топлообменник с двойна стена в Китай

Алфа Лавал инсталира пластинчат топлообменник с двойна стена в Китай

Дизайнът с двойна стена на пластинчатия топлообменник предоставя два пъти по-голяма безопасност при повреждане на пластините за пренос на топлина


29.04.2015   |   Медноспоени топлообменници

Медноспоени топлообменници

BHE са изработени от гофрирани пластини от неръждаема стомана, споени с мед, което осигурява висока топлинна и механична ефективност.


15.04.2015   |   Уплътнени пластинчати топлообменници

Уплътнени пластинчати топлообменници

Разглобяемите пластинчати топлообменници (PHE - plate heat exchangers) са изработени от тънки гофрирани пластини, уплътнени с гумена гарнитура и скрепени в рамка чрез болтове.


05.01.2015   |   Кондензатор AlfaCond от Alfa Laval

Кондензатор AlfaCond от Alfa Laval

Видео на седмицата ...


15.12.2014   |   Alfa Laval представи нов модел разглобяем пластинчат топлообменник

Alfa Laval представи нов модел разглобяем пластинчат топлообменник

„Уникалната конструкция и опростеност, комбинират най-доброто от 80 годишния опит на Алфа Лавал в разглобяемите пластинчати топлообменници.“, коментира Йохан Снарберг, Продуктов мениджър в Алфа Лавал


11.12.2014   |   Нови уплътнени пластинчати топлообменници серия T8 от Alfa Laval

Нови уплътнени пластинчати топлообменници серия T8 от Alfa Laval

Нови уплътнени пластинчати топлообменници серия T8 от Alfa Laval Видео на седмицата ...


11.12.2014   |   Пластинчати топлообменници на Alfa Laval

Пластинчати топлообменници на Alfa Laval

Уплътнените пластинчати топлообменници на Alfa Laval са снабдени със специална лагерна кутия за намаляване силите на триене Видео на седмицата ...


01.12.2014   |   Топлообменници на Алфа Лавал подпомагат пестенето на енергия в ''Уан Брайънт Парк''

Топлообменници на Алфа Лавал подпомагат пестенето на енергия в ''Уан Брайънт Парк''

„Материалът е направен от рециклирано стъкло и го използваме в тоалетните, където обикновено се използва камък.“ Произвежда се в Бруклин – от другата страна на Ийст Ривър срещу Манхатън


25.11.2014   |   Alfa Laval Service Kits

Alfa Laval Service Kits

Видео на седмицата ...


17.11.2014   |   Алфа Лавал оптимизира времето за поддръжка с резервни комплекти титаниеви пластини M30

Алфа Лавал оптимизира времето за поддръжка с резервни комплекти титаниеви пластини M30

За да оптимизира още повече ефективността, дългосрочният й партньор „Алфа Лавал“ препоръча употребата на резервен комплект пластини по време на ремонта и смяната на уплътненията на двата нискотемпературни охладителя с титаниево покритие, които представляват пластинчати топлообменници с уплътнения M30 на „Алфа Лавал“


10.11.2014   |   Алфа Лавал внедри два топлообменника и CIP модул в италианска централа

Алфа Лавал внедри два топлообменника и CIP модул в италианска централа

Когато вторият генератор е преобразуван, за да работи в комбиниран цикъл, са добавени нови компоненти на „Алфа Лавал“ и по-точно двата топлообменника M30 (единият е резервен). Те използват вода от река Минчо, за да охлаждат водата в системата със затворен цикъл, която събира произведената от централата топлина


20.10.2014   |   Алфа Лавал бе избрана за доставчик на оборудване за комплекс ''Федерация'' в Москва

Алфа Лавал бе избрана за доставчик на оборудване за комплекс ''Федерация'' в Москва

Крайното споразумение беше сключено през 2008 г. и включваше доставка на оборудване и инсталацията му в гигантската Източна кула (с височина 284 м). По това време „Алфа Лавал“ вече беше доставила оборудването за Западната кула (242 м)”, поясниха от компаният


13.10.2014   |   Алфа Лавал внедри иновативна охлаждаща система с лед в Дубай

Алфа Лавал внедри иновативна охлаждаща система с лед в Дубай

Най-високата сграда в света остава прохладна под изгарящите лъчи на пустинното слънце благодарение на иновативна система за студено термално съхраняване с лед и пластинчатите топлообменници на Алфа Лавал, съобщиха за HVAC-Bulgaria.com от компанията


06.10.2014   |   Нов вид централа за районно охлаждане използва морска вода и естествени хладилни агенти

Нов вид централа за районно охлаждане използва морска вода и естествени хладилни агенти

Централата работи с помощта на естествени хладилни агенти и местни ресурси като морска вода и отпадна топлина, като така намалява разходите и увеличава ползите за околната среда


29.09.2014   |   Алфа Лавал бе избрана за доставчик на топлообменници в проекти на Сирмак Интернешънъл

Алфа Лавал бе избрана за доставчик на топлообменници в проекти на Сирмак Интернешънъл

„Сирмак Интернешънъл“ има глобално присъствие в сферата на подобряването на качеството на биогаза до същото или по-високо ниво от това на природния газ с над 25 завършени завода в Скандинавския полуостров, Германия, Франция, Швейцария и Холандия


25.09.2014   |   Three key technologies - the core of Alfa Laval

Three key technologies - the core of Alfa Laval

Отопление, охлаждане, сепарация и управление на флуиди са ключовите процеси, в които Alfa Laval е световен лидер Видео на седмицата ...


18.09.2014   |   Утаители на Алфа Лавал

Утаители на Алфа Лавал

Утаителите на Алфа Лавал се предлагат в разнообразие от конструкции за различни видове приложения Видео на седмицата ...


15.09.2014   |   Топлообменник на Алфа Лавал предпазва водата от замръзване в базов лагер на Антарктида

Топлообменник на Алфа Лавал предпазва водата от замръзване в базов лагер на Антарктида

Пластинчатият топлообменник на „Алфа Лавал“ изпълнява тази задача изключително добре. Водата от четирите изолирани резервоара за съхранение непрекъснато циркулира обратно до електроцентралата, където минава през свързания с отоплителния контур пластинчат топлообменник на „Алфа Лавал“


04.09.2014   |   Алфа Лавал инсталира 4 сепаратора в завод за слънчогледово масло

Алфа Лавал инсталира 4 сепаратора в завод за слънчогледово масло

„Доволен съм, че Алфа Лавал поема такъв ангажимент. Имаме фиксиран бюджет за обслужване и гарантирано време, преди машините да заработят отново, ако нещо се случи. Алфа Лавал носи цялата отговорност и аз нямам никакви грижи“, сподели Хенк Ведер, ръководител по обслужването в завода


28.08.2014   |   Пречиствателна станция Encina с декантер центрофуги и топлообменници на Alfa Laval

Пречиствателна станция Encina с декантер центрофуги и топлообменници на Alfa Laval

Пречиствателна станция Encina в Карлсбад, Калифорния оборудвана с декантер центрофуги и топлообменници на Alfa Laval Видео на седмицата ...


11.08.2014   |   Alfa Laval ще представи нови продукти на Chillventa 2014

Alfa Laval ще представи нови продукти на Chillventa 2014

"Всички продукти са избрани заради способността си да посрещнат нуждите на индустрията, включително намалено въздействие върху околната среда, потреблението на енергия и разходите", поясниха от Alfa Laval


07.08.2014   |   Филтър-преса Alfa Laval

Филтър-преса Alfa Laval

Лесно адаптиране към всякакви потребности за обезводняване. Ниски експлоатационни разходи, благодарение на малката консумация на полимер и енергия


14.07.2014   |   Медноспоени топлообменници от гофрирани пластини с висока топлинна и механична ефективност

Медноспоени топлообменници от гофрирани пластини с висока топлинна и механична ефективност

Видео на седмицата ...


07.07.2014   |   Уплътнени пластинчати топлоомбенници от Alfa Laval

Уплътнени пластинчати топлоомбенници от Alfa Laval

Видео на седмицата ...


30.06.2014   |   Енергийно ефективни решения за охлаждане от Alfa Laval

Енергийно ефективни решения за охлаждане от Alfa Laval

Видео на седмицата ...


23.06.2014   |   Уплътнени пластинчати топлообменници от Alfa Laval

Уплътнени пластинчати топлообменници от Alfa Laval

Видео на седмицата ...


19.06.2014   |   Топлообменник тип ''тръба в тръба''

Топлообменник тип ''тръба в тръба''

Идеални са за загряване/охлаждане на утайка от отпадни води. Не изискват поддръжка, не се нуждаят от резервни части. Отличават се с гъвкав дизайн


12.06.2014   |   Топлинно пречистване на промишлени отпадни води

Топлинно пречистване на промишлени отпадни води

Топлоомбенниците (пластинчати, тръба в тръба, спирални) са подходящи за пастьоризация на отпадни води, например фармацевтични отпадъци, и охлаждане на потоци


29.05.2014   |   MBR с мембрани върху кухи плочи

MBR с мембрани върху кухи плочи

Ultralow TMP намалява отлаганията и в резултат има по-малки изисквания за поддръжка/работна ръка и консумация на химикали. Дизайнът позволява плътно прилепване на структурите, което гарантира висока ефективност на въздуходувната система и плътно подреждане на пакета


19.05.2014   |   Кондензатори с въздушно охлаждане и сухи течностни охладители

Кондензатори с въздушно охлаждане и сухи течностни охладители

Сухите охладители използват течност (вода или гликол) в спомагателни и самостоятелни охлаждащи системи. Те са отлична алтернатива на традиционните охладителни кули, тъй като няма консумация на вода и риск от бактериален растеж


12.05.2014   |   Цилиндрични топлообменници Cetecoil и Cetetube

Цилиндрични топлообменници Cetecoil и Cetetube

Топлообменниците Cetecoil са без уплътнения и могат да работят при високо налягане и температура в режими с резки температурни промени. Те имат гъвкава конфигурация и се разполагат във вертикално положение за по-малка заемана площ


28.04.2014   |   Alfa Laval създава по-добри условия за ежедневието на хората

Alfa Laval създава по-добри условия за ежедневието на хората

Видео на седмицата ...


24.04.2014   |   Изцяло заварени топлообменници AlfaDisc, AlfaRex и Compabloc

Изцяло заварени топлообменници AlfaDisc, AlfaRex и Compabloc

AlfaDisc е топлообменник с пластини и корпус, с кръгли гофрирани пластини от неръждаема стомана, свързани чрез заваряване в здрав цилиндричен корпус. AlfaDisc е компактен и издържа на екстремно налягане и температура


17.04.2014   |   Оборудване за дифузионна аерация

Оборудване за дифузионна аерация

Гамата включва дифузьори за фини и груби мехурчета в няколко варианта - дискови, тръбни или от неръждаема стомана. Предлагат се фиксирани или подвижни системи с възможност за изваждане, а като опция и цялостни решения с тръби и опори


14.04.2014   |   Моята кариера в Alfa Laval

Моята кариера в Alfa Laval

Видео на седмицата ...


14.04.2014   |   Топлообменници Alfa Nova с дифузно споени пластини

Топлообменници Alfa Nova с дифузно споени пластини

Топлообменниците Alfa Nova са идеални за ОВК приложения, при които е необходима висока топлинна ефективност и издръжливост, както и добра устойчивост на умора от налягане


07.04.2014   |   Алфа Лавал осигурява стабилен поток в Стокхолм Ватен

Алфа Лавал осигурява стабилен поток в Стокхолм Ватен

Дейността е много по-надеждна, годишните разходи за обслужване са фиксирани и общите разходи за притежание са по-ниски. Алфа Лавал се занимава с всички технически подробности, а Стокхолм Ватен се съсредоточава върху основната си дейност


02.04.2014   |   Диодна лампа ALFA

Диодна лампа ALFA

Параметрите на осветителното тяло ALFA LED го причисляват към клас A+ на енергийна ефективност


31.03.2014   |   Уплътнени пластинчати топлообменници

Уплътнени пластинчати топлообменници

В резултат на богатия опит е постигнат оптимизиран дизайн по отношение на топлинната ефективност, устойчивостта на запушване, механичните характеристики, улеснения монтаж и експлоатационната надеждност. Мощност: до 50 000 kW


24.03.2014   |   Alfa Laval предлага на пазара нова гама топлообменници с тантал

Alfa Laval предлага на пазара нова гама топлообменници с тантал

Новите топлообменници на Alfa Laval с тантал са базирани на пластинчатата технология. Благодарение на силно турбулентния поток те имат значително по-добра топлинна ефективност от кожухотръбните топлообменници


17.03.2014   |   Алфа Лавал допринесе за намаляване на общите разходи за притежание в Каргил

Алфа Лавал допринесе за намаляване на общите разходи за притежание в Каргил

Партньорството между Алфа Лавал и Каргил поставя силен акцент върху активното понижаване на общите разходи за притежание. Използването на превантивно и условно техническо обслужване свежда до минимум престоите и разходите за обслужване


10.03.2014   |   Алфа Лавал предлага договори за превантивен сервиз

Алфа Лавал предлага договори за превантивен сервиз

Партньорството с Алфа Лавал осигурява върхова ефективност през целия експлоатационен срок на оборудването. Специалистите на компанията следят състоянието на оборудването, възможностите за подобрения, интервалите за обслужване и т. н.


10.03.2014   |   Alfa Laval - световен лидер в отопление и охлаждане, сепариране и обработка на течности

Alfa Laval - световен лидер в отопление и охлаждане, сепариране и обработка на течности

Видео на седмицата ...


14.10.2013   |   Диодна лампа ALFA

Диодна лампа ALFA

Клас A+ на енергийна ефективност: Мощност на лампата 10W; Полезен светлинен поток 810lm; Консумация на енергия 10kWh/1000h; Висок светлинен добив - 81lm/W


18.01.2013   |   Alfa Laval придоби американския производител ACE

Alfa Laval придоби американския производител ACE

Придобиването на ACE ще увеличи портфолиото ни с продукти за пренос на топлина в период, в който търсенето на този тип решения нараства, особено в сектора на природния газ


18.01.2013   |   Alfa Laval придоби американския производител ACE

Alfa Laval придоби американския производител ACE

Придобиването на ACE ще увеличи портфолиото ни с продукти за пренос на топлина в период, в който търсенето на този тип решения нараства, особено в сектора на природния газ


18.01.2013   |   Alfa Laval придоби американския производител ACE

Alfa Laval придоби американския производител ACE

Придобиването на ACE ще увеличи портфолиото ни с продукти за пренос на топлина в период, в който търсенето на този тип решения нараства, особено в сектора на природния газ


09.01.2013   |   Ще предложим иновативно ноу-хау за енергоспестяване на българските компании

Ще предложим иновативно ноу-хау за енергоспестяване на българските компании

Интервю с д-р Константинос Сациос, управител на гръцката компания SEMAN


18.02.2010   |   Alfa Laval и Крисметал домакини на семинар

Alfa Laval и Крисметал домакини на семинар

Представени бяха помпите на Alfa Laval за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост

HEXONIC

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ В ОБЛАСТТА НА ОВК
на специализирания портал HVAC-Bulgaria.com
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!


Аристон
 

Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg

Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта

© Copyright 2010 - 2024 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.

  ФИРМЕНА ПУБЛИКАЦИЯПродуктови офертиБраншови акцентБизнесИнвестицииВидео на седмицатаПроектиПредстоящоРеализацииСъбитиятаОбществени поръчки/ТърговеОбучения/СеминариЕкспертноТехнологииСтатииКариериОбяви за работа
 

ОЩЕ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА

IndustryInfo.BG

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...